El-sjekk

Hvert år blir om lag 20 000 branner registrert, og ca 20 personer omkommer som følge av dette. Fire av ti branner starter med årsak i det elektriske anlegget. Dette kan komme av feil på anlegget eller feil bruk av anlegget (kilde).

Alt har en antatt levetid, også elektriske anlegg. Ting blir slitt, plast blir tørr og sprekker og metall korroderer. Har du ting som henger og slenger, kanskje noe som en tidligere eier har gjort selv? Ved å ta en el-sjekk på ditt elektriske anlegg, sikrer du deg mot farlige feil på ditt anlegg. Det anbefales at du tar regelmessige kontroller på anlegget, ca hvert 5. år. Tenk på det som et vedlikehold, akkurat som med maling, EU-kontroll, o.l.

Har du nettopp kjøpt en bolig, kan det også være lurt å ta en el-sjekk. Som regel står det veldig lite om det elektriske anlegget i salgsprospektet. Ofte kan forrige eier ha pusset opp, men ikke gjort nødvendig vedlikehold på det elektriske anlegget, og her kan feil ofte ligge skjult. Husk også at en el-sjekk kan gi reduksjon på forsikringspremien. Sjekk med ditt forsikringsselskap.

Skal du selge bolig, kan det også være lurt å ta en el-sjekk for å få en tilstandsrapport på det elektriske anlegget. Da kan du selge med god samvittighet, og ikke være redd for at det skulle dukke opp noe senere.

Husk at det er eier og bruker som er ansvarlig for det elektriske anlegget!