Sikringsskap

Alt har en forventet levetid, også elektriske anlegg. Selv om et sikringsskap har fungert feilfritt i alle år så kan feil utvikle seg over tid, uten at det er synlig for det blotte øye. Gamle skrusikringer er “gått ut på dato”, og bør byttes. Selv om det kan fungere i mange år til, så er det uten tvil et nødvendig vedlikehold å bytte ut gamle skrusikringer. Les også mer på El-sjekk.

En rehabilitering av sikringsskapet betyr at vi bytter ut all den gamle innmaten, altså sikringer, evt. jordfeilbryter, hovedsikring m.m. med nytt utstyr. Vi monterer konsekvent jordfeilautomater, altså automatsikringer med innebygget jordfeilbryter. Du har da en egen jordfeilbryter på hver kurs, og slipper at fryseboksen tiner fordi du har jordfeil i utelyset. Vi monterer også overspenningsvern som er med på å beskytte installasjonen mot overspenninger fra nettet, eks. ved lynnedslag i nærområdet, eller transienter (spenningspulser) fra strømnettet som kan oppstå om en bor nær et industriområde.

Vi kan også anbefale å gå for en rehabiliteringsramme, hvor gamle NEBB-skap blir som et helt nytt skap.

Ofte kan vi gi en pris bare med en god beskrivelse og noen bilder av sikringsskapet. Ta kontakt med Dag Eriksen for en vurdering og et prisoverslag.


Dag M. Eriksen
Mobil: 451 39 701
E-post: dag.eriksen@elspesialisten.no