Service

Elektrospesialistens elektrikere har lang erfaring med servicearbeider både i private hjem og i industrien.

Skal du rehabilitere baderom, kjøkken eller andre rom, så er det smart å ta et vedlikehold av det elektriske anlegget samtidig. Kanskje i tillegg en litt annen belysning, eller installasjon av gulvvarme kan være aktuelt, eller så enkelt som montering av en lysdemper. Ingen jobb er for liten.

I mange tilfeller er det også nødvendig med flere uttak og kurser, da bruken av de forskjellige rommene har endret seg over årenes løp. Et kjøkken i dag trenger ofte opp mot 4-5 kurser fra 16-25A som er en stor økning fra “gamle dager” hvor det ofte var vanlig med en 10A og en 20-25A kurs. Skal du ha varmekabler, er det nødvendig med jordfeilbryter, noe gamle anlegg kan være uten. Jordfeilbryteren beskytter forbruker hovedsaklig mot berøringsfare og brannfare.

 

Vi utfører også servicearbeider og rehabilitering på industribygg. Elektrospesialisten hjelper med utbytting av belysning, utvidelser, feilsøking m.m.