Vi gratulerer Jadarhus med Årets Boligprosjekt

Jadarhus har vunnet en pris for årets prosjekt for prosjektet på Asheimtunet. Her bygger de arealeffektive rekkehus og leiligheter hvor Elektrospesialiseten står for strømmen. Prosjektet har flott oppbygget uteområde laget av TS. Det gamle jærhuset som før lå på tomten er flyttet og bygget opp på nytt. Det er fortsatt boliger igjen, så om man vurderer ny bolig bør en absolutt ta en titt her!

I juryens begrunnelse kan man lese at:

Prosjektet består av 26 rekkehus og 11 leiligheter (seniorboliger) oppført rett utenfor Sandnes. Utbyggingen av Asheimtunet vil omfatte 140 boliger fordelt på eneboliger, leiligheter og rekke-hus. Asheimstunet ligger på grensen mellom by og land, og hovedstrukturen i det tradisjonelle gårdstunet er gitt en moderne fortolkning.

Vi gratulerer så mye!

Tuntanken er ivaretatt gjennom lange hus med saltak som alle vender seg mot bilfrie tun med gode møteplasser og rom for opphold. (Illustrasjon: Optimera)

(Illustrasjon: Optimera)