Brannsikkerhet 2: Varmtvannsbereder

Tilkobling av varmtvannsbereder

En gjengående feilkilde som ofte har resultert i branntilløp er tilkoblingen til varmtvannsberederen. Denne har de siste årtier blitt levert med plugg som lett kobles til i en stikkontakt. Problemet her er i all hovedsak pluggen som sitter på ledningen til varmtvannsberederen. Denne er ofte av dårlig kvalitet og
varmtvannsberederen trekker så mye strøm at her kan det oppstå varmgang. Varmgangen utvikler seg og blir i verste tilfelle brann.

Det er en enkel løsning på dette, nemlig en fast tilkobling av berederen. Da bytter vi ut stikkontakten med en bryter og kobler ledningen direkte i denne. Da har du en fagmessig og kvalitetsikker løsning.