Brannsikkerhet 2: Varmtvannsbereder

Tilkobling av varmtvannsbereder

En gjengående feilkilde som ofte har resultert i branntilløp er tilkoblingen til varmtvannsberederen. Denne har de siste årtier blitt levert med plugg som lett kobles til i en stikkontakt. Problemet her er i all hovedsak pluggen som sitter på ledningen til varmtvannsberederen. Denne er ofte av dårlig kvalitet og
varmtvannsberederen trekker så mye strøm at her kan det oppstå varmgang. Varmgangen utvikler seg og blir i verste tilfelle brann.

Det er en enkel løsning på dette, nemlig en fast tilkobling av berederen. Da bytter vi ut stikkontakten med en bryter og kobler ledningen direkte i denne. Da har du en fagmessig og kvalitetsikker løsning.

Brannsikkerhet 1: Røykvarsler

I Norge skyldes ca 40% av alle boligbranner enten feil ved elektrisk utstyr / elektriske installasjoner eller feil bruk av elektrisk utstyr. Det er derfor viktig at huseier gjør grep for å forebygge brannfeller som forårsaker tap av liv og materiell.

Det er enkle grep som kan gjøres og vi vil over den neste tiden gå igjennom disse.

1.Røykvarsler

Det enkleste og mest effektive redskapet når det kommer til å redde liv ved brann er å installere røykvarslere. Minstekravet er en pr. boenhet, men vi vil absolutt anbefale 6230200å installere en i hvert lukket rom. Husk at brann kan komme fra alle elektriske apparater, tenk særlig elektronikk som ladere, dekodere etc. Vi vil også anbefale å benytte røykvarslere med seriekobling, slik at alle detektorne går av ved røykdeteksjon. Vi kan også anbefale optiske røykvarslere som er gode på å detektere ulmebranner som er en veldig farlig type brann.

Vi i Elektrospesialisten kan også levere seriekoblede brannvarslere tilkoblet 230V strømnett med batteri som varer i 10 år. Mange har vel opplevd å stå opp midt på natten for å hamle opp med en detektor som piper pga lite batteri, for så å glemme å kjøpe nytt.