Vi gratulerer Jadarhus med Årets Boligprosjekt

Jadarhus har vunnet en pris for årets prosjekt for prosjektet på Asheimtunet. Her bygger de arealeffektive rekkehus og leiligheter hvor Elektrospesialiseten står for strømmen. Prosjektet har flott oppbygget uteområde laget av TS. Det gamle jærhuset som før lå på tomten er flyttet og bygget opp på nytt. Det er fortsatt boliger igjen, så om man vurderer ny bolig bør en absolutt ta en titt her!

I juryens begrunnelse kan man lese at:

Prosjektet består av 26 rekkehus og 11 leiligheter (seniorboliger) oppført rett utenfor Sandnes. Utbyggingen av Asheimtunet vil omfatte 140 boliger fordelt på eneboliger, leiligheter og rekke-hus. Asheimstunet ligger på grensen mellom by og land, og hovedstrukturen i det tradisjonelle gårdstunet er gitt en moderne fortolkning.

Vi gratulerer så mye!

Tuntanken er ivaretatt gjennom lange hus med saltak som alle vender seg mot bilfrie tun med gode møteplasser og rom for opphold. (Illustrasjon: Optimera)

(Illustrasjon: Optimera)

Brannsikkerhet 3: Komfyrvakt

Komfyrvakt

Mange branner starter på komfyren. Gjenglemte tresleiver, brennbart materiale på plata, glemt å slått av plata. Dette er hendelser som forekommer mange ganger i året rundt om i landet. 

En komfyrvakt er laget for å se alt for høye temperaturer og kutter strømmen om den mistenker brann. En komfyrvakt er lett for en fagmann å installere, og gir høyt sikkerhetsutbytte.

Ofte er det hos den eldre garde som faren oppstår hyppigst, så om du er i tvil på om du trenger en selv, tenk også på mor og far.