Vi gratulerer Jadarhus med Årets Boligprosjekt

Jadarhus har vunnet en pris for årets prosjekt for prosjektet på Asheimtunet. Her bygger de arealeffektive rekkehus og leiligheter hvor Elektrospesialiseten står for strømmen. Prosjektet har flott oppbygget uteområde laget av TS. Det gamle jærhuset som før lå på tomten er flyttet og bygget opp på nytt. Det er fortsatt boliger igjen, så om man vurderer ny bolig bør en absolutt ta en titt her!

I juryens begrunnelse kan man lese at:

Prosjektet består av 26 rekkehus og 11 leiligheter (seniorboliger) oppført rett utenfor Sandnes. Utbyggingen av Asheimtunet vil omfatte 140 boliger fordelt på eneboliger, leiligheter og rekke-hus. Asheimstunet ligger på grensen mellom by og land, og hovedstrukturen i det tradisjonelle gårdstunet er gitt en moderne fortolkning.

Vi gratulerer så mye!

Tuntanken er ivaretatt gjennom lange hus med saltak som alle vender seg mot bilfrie tun med gode møteplasser og rom for opphold. (Illustrasjon: Optimera)

(Illustrasjon: Optimera)

Brannsikkerhet 3: Komfyrvakt

Komfyrvakt

Mange branner starter på komfyren. Gjenglemte tresleiver, brennbart materiale på plata, glemt å slått av plata. Dette er hendelser som forekommer mange ganger i året rundt om i landet. 

En komfyrvakt er laget for å se alt for høye temperaturer og kutter strømmen om den mistenker brann. En komfyrvakt er lett for en fagmann å installere, og gir høyt sikkerhetsutbytte.

Ofte er det hos den eldre garde som faren oppstår hyppigst, så om du er i tvil på om du trenger en selv, tenk også på mor og far.

Store fyringsutgifter med elektrisk oppvarming?

I Norge har man forholdsvis billig strøm sammenlignet med resten av Europa, noe som vil si at vi varmer opp boligene med strøm. Ola Nordmann fyrer med alt fra varmekabler, varmefolie i tak eller gulv, strålevarme til den gode gamle panelovnen. Ca 60% av strømforbruket går til oppvarming og med et styresystem kan du redusere dette med inntil 30%Devilink™

Standard styring av varme er ofte noe primitiv, og de aller fleste lar deg kun stille inn en enkelt temperatur som den regulerer etter. Da vil varmekilden stå å varme selv når du er på jobb eller sover og ikke trenger det, og en ender opp med å fyre for kråkene.

Dette kan unngås og enkelt effektiviseres med et styringssystem. Et styringssystem gir deg muligheten til å senke temperaturen på dag tid og nattetid i ukedagene, men samtidig ha det varmt og godt i helga. En kan enkelt sette huset i feriemodus når en reiser bort, og med enkle grep senke varmen om sommeren.

Vi fører forskjellige typer styringssystemer, men vil ut 2015 kjøre en kampanje på DEVI’s trådløse styresystem. Dette fordi DEVI er en godt etablert leverandør i det norske markedet og har produkter som gir mye for pengene. Produktene kommuniserer trådløst, noe som gir reduserte 19190025installasjonskostnader. Produktene er fleksible og kan erstatte eksisterende termostater, i tillegg til å overstyre eksisterende panelovner.

Installerer du et varmestyringssystem med 3 soner eller mer så kan du få støttet hos ENOVA med 20% opp til 4000,- inkl mva for dokumenterte kostnader.

 

Priseksempel med 3 varmekabler og en panelovn

 • 1x Styreenhet med batteripakke:                            4300,-
 • 3x Termostat for varmekabel:                                 1400,-
 • 1x Romføler for panelovn                                        470,-
 • 1x rele for panelovn                                                 500,-
 • Installasjon, dokumentasjon, kjøring 10km:            3000,-
 • Sum                                                                         9 670,-
 • Sum inkl mva                                                         12 087,-
 • Evt. Fratrekk ENOVA                                             -2 417,-
 • Totalt inkl mva                                                          9 670,-

* Styringen må tilpasses hvert enkelt, noe som kan påvirke prisen for installasjon. 

Kampanjen varer ut året. Ta kontakt for en uforpliktende prat og gratis befaring.

Brannsikkerhet 2: Varmtvannsbereder

Tilkobling av varmtvannsbereder

En gjengående feilkilde som ofte har resultert i branntilløp er tilkoblingen til varmtvannsberederen. Denne har de siste årtier blitt levert med plugg som lett kobles til i en stikkontakt. Problemet her er i all hovedsak pluggen som sitter på ledningen til varmtvannsberederen. Denne er ofte av dårlig kvalitet og
varmtvannsberederen trekker så mye strøm at her kan det oppstå varmgang. Varmgangen utvikler seg og blir i verste tilfelle brann.

Det er en enkel løsning på dette, nemlig en fast tilkobling av berederen. Da bytter vi ut stikkontakten med en bryter og kobler ledningen direkte i denne. Da har du en fagmessig og kvalitetsikker løsning.

Brannsikkerhet 1: Røykvarsler

I Norge skyldes ca 40% av alle boligbranner enten feil ved elektrisk utstyr / elektriske installasjoner eller feil bruk av elektrisk utstyr. Det er derfor viktig at huseier gjør grep for å forebygge brannfeller som forårsaker tap av liv og materiell.

Det er enkle grep som kan gjøres og vi vil over den neste tiden gå igjennom disse.

1.Røykvarsler

Det enkleste og mest effektive redskapet når det kommer til å redde liv ved brann er å installere røykvarslere. Minstekravet er en pr. boenhet, men vi vil absolutt anbefale 6230200å installere en i hvert lukket rom. Husk at brann kan komme fra alle elektriske apparater, tenk særlig elektronikk som ladere, dekodere etc. Vi vil også anbefale å benytte røykvarslere med seriekobling, slik at alle detektorne går av ved røykdeteksjon. Vi kan også anbefale optiske røykvarslere som er gode på å detektere ulmebranner som er en veldig farlig type brann.

Vi i Elektrospesialisten kan også levere seriekoblede brannvarslere tilkoblet 230V strømnett med batteri som varer i 10 år. Mange har vel opplevd å stå opp midt på natten for å hamle opp med en detektor som piper pga lite batteri, for så å glemme å kjøpe nytt.

 

Loxone Partner

Elektrospesialisten er blitt Loxone Partner.

Loxone er et smarthussystem primært for bolig. Ved hjelp av en “Mini-server” plassert i sikringsskapet kan en styre hele det elektriske anlegget ved hjelp av telefon, nettbrett og PC. En kan koble til utrolig mye utstyr til Loxone-serveren for å skape det ultimate smarthus. Lys-anlegg, stikkontakter, alarmsystem, hi-fi artikler og adgangskontroll. Anlegget kan også settes opp til å styres utenomhus. Med Loxone er mulighetene mange.

Du står opp, og ved et knappetrykk så er morgenen i gang. Lyset går på til en myk og behagelig styrke. Radio på bad og kjøkken går på. Varmen er allerede ute av nattsenk slik at en behagelig romtemperatur er nådd. Når morgenrutinene er unnagjort trykkes det på en knapp og alt lys og utstyr slår seg av, samt alarmen aktiveres.

Du sitter på jobb, og mottar en e-post eller SMS når ungene låser opp døren med nøkkelbrikken.

Du kommer hjem fra jobb. Med en brikke åpner du låsen på døren og deaktiverer alarmen. Samtidig går lyset på i forhåndsinnstillt scenario, og radioen går på. Når familien samles til middag aktiverer man scenario “Middag” som slår av TV/radio og konsentrerer belysningen til middagsbordet.

Når kvelden kommer og ungene er i seng, trykkes det på en knapp i stua som demper lyset til et behaglig nivå, og kanskje slår på TV eller musikk. Ved leggetid kan alarmanlegget aktiveres til skallsikring som gjør at en overvåker dører og eventuelt vinduer.

Priseksempler

Loxone oppsett med:

 • 8 Dimmesoner
 • 1 Utelyssone
 • 4 Baderomslyssoner
 • 4 Varmesoner m/nattsenk
 • 10 Av/på lyssoner
 • Astro-ur for styring av utelys

Kr. 40 000,- eks mva*

Oppsett med:

 • 8 Dimmesoner
 • 1 Utelyssone
 • 4 Baderomslyssoner
 • 4 Varmesoner m/nattsenk
 • 10 Av/på lyssoner
 • Astro-ur for styring av utelys
 • 4x Magnetkontakt
 • 2x Leser for adgangskontroll
 • 2x Sirene
 • 5x Branndetektor
 • 5x PIR-detektor

Kr. 60 000,- eks mva*

Tillegg for styring av vannvarme (8soner) 6700,- eks mva

*Prisene er veiledende og kan variere da anlegget må tilpasses hver enkelt bolig.

Ønskes med info om Loxone, kan en besøke www.loxone.com eller kontakte Sindre Dyvik.

Ny boliger på Jåsund

Jåsund ligger i Sola kommune, like ved Hafrsfjord. Over tid skal det bygges ca 700 boliger her, og det blir stor variasjon av boligtyper i form av eneboliger, rekkehus, eneboliger i kjede og leiligheter. Fakta Bygg skal bygge totalt 18 boliger for Selvaag Bolig, hvor Elektrospesialisten skal ha el-installasjonen. Byggetrinn 1 med de 5 første er allerede i gang. Det er enda flere igjen, så det er bare å løpe og kjøpe.

2013-02-19 11.57.56 2013-02-19 11.58.03 2013-02-19 11.58.05 2013-02-19 11.58.34